Servizos sociais

Os servizos sociais comunitarios constitúen o acceso normalizado e son o primeiro nivel de intervención no sistema galego de servizos sociais.

Dende os servizos sociais do concello de Pontedeva lévanse a cabo os seguintes programas:

  • Programa de valoración, orientación e información.
  • Servizo de axuda no fogar
  • Programa de inserción social.
  • Programa de animación, prevención e cooperación social.
  • Educación familiar.
  • Xantar na casa.
  • Teleasistencia. 

 

 

Ligazons 

 


 

 

 

GaleriaFotografica